top of page
Monica instruktör.jpg

Instruktörs-/hundpsykologutbildning

IMMI – hundinstruktör  för hundpsykolog Anders Hallgren 1992

Kantarellsöks-instruktör för Anita Axelsson / Hans Palm 1995

Problemhundskonsult för Anders Hallgren 1996

Service- och signalhundsinstruktör Svenska Service- och Signalhundsförbundet 1998.

Vårdhundsinstruktör  Vårdhundsskolan i Eskilstuna 2011

Etologiutbildning  för etolog Lars Fält 2009

Klicker-instruktör 1-2 för Kina Molitor / Marie Fogelqvist 1998

Kompletterande utbildning

Amichien bonding för Jan Fenell, Stockholm 2009

Chickencamp del 1 hos Marie Fogelquist där timing i klickerträningen tränades på höns 2003

Chickencamp del 2  hos Marie Fogelquist där signalkontroll tränades på höns 2006

Tävlingsträning och Clinic med Carin Bengtsson & Maria Brandel, Kalmar, 2015

Tur eller träning? Våra bästa verktyg för att lyckas på träning, 2015

Effektiva träningspasset och Upplägg inför tävling med Maria Brandel, Kalmar, 2015

Den viktiga leken med Tobias Gustafsson, Kalmar, 2014

Om valpträning- lydnad och problembeteende, Victoria Stilwell, Stockholm, 2014

Utbildningar för Eva Bodfäldt

Clinic: Koncentration med Eva Bodfäldt, Kalmar, 2015

Clinic om leken med Eva Bodfäldt, Kalmar, 2013

4 vägar till ett bra samarbete, Emmaboda 2003, 2004

Heldagskurs i kontakt,  Emmaboda 2003

Inkallning, Emmaboda 2004

Att hålla valpkurs för instruktörer,  Emmaboda 2008 och 2009

Att hålla slyngelkurs för instruktörer, Emmaboda 2008

Kommunikation samspel hund och människa – 4 vägar till bra samarbete,  Emmaboda 2008

Inlärningshelg – teori och praktik med etolog Björn Forkman och Eva Bodfält, Stockholm, 2010

Clinic i hundmöte, skvallerinkallning och passivitet, Emmaboda 2011

Utbildning i Tävlingslydnad 

Grunderna i lydnad klass 1,2,3 och elit med Eva Bodfält, Emmaboda 2011

Tävlingslydnad med Eva Bodfält Emmaboda 2003, 2004

Tävlingslydnad 1-2, för Eva Bodfäldt Emmaboda, 2009

Clinic i fotgående med Eva Bodfält, Emmaboda, 2010

Heldag i fotgående med Eva Bodfält, Emmaboda, 2010.

Heldag om dirigering till nytta och nöje med Eva Bodfält, Emmaboda, 2010.

Att hålla koncentration – tävlingslydnadskurs Eva Bodfält Emmaboda, 2008

Inlärning och beteenden, för Kenth Svartberg Emmaboda, 2001

Tävlingslydnad 1-2, för etolog Kenth Svartberg Emmaboda, 2007

Tävlingslydnad – klickerträning, för Morten Egtvedt / Cecilie Koste (Canis) Stockholm 2003

Shaping och tävlingslydnad med Fanny Gott, Linköping 2010.

Helgkurs om tävlingslydnad med Nina Svartberg, Öland 2010.

Relation hund – människa samt tävlingslydnad, för Leif Hedberg Emmaboda, 2001 och 2003

Utbildningar för Anders Hallgren

Brandvarningshund, Öland 2002

Motor och motivation för arbetande och tävlande hundar, Emmaboda 2007

Hundens och hundägarens psykologi,  Emmaboda 2007 och 2009

Ledarskap – om att vara en bra ledare för sin hund, Emmaboda  2010

Utbildning i Hundens språk

Etologikurser i hundens språk och beteende för etolog Lars Fält Öland, 10-tal helger under 1990 – 2010

Hundens språk och flockliv, för etolog Lars Fält Emmaboda, 2008.

Hundens lugnande signaler, för Turid Rugaas (norsk instruktör som skrivit boken ”Lugnande Signaler”) Emmaboda 2005

Hundens mentalitet Ingrid Tapper Öland, 2006

Utbildning i Raskunskap

Raskunskapskurs i raskännedom, för Åsa Ahlbom / Agneta Geneborg 1993 och 2009

Övriga kurser

Massage och stretching, för Camilla Sjöström, Emmaboda

Spårkurs, för Försvarets Hundtjänstenhet Halmstad

Freestyle – dansa med hund, för Yrsa F Görnerup / Ing-Britt Fogelberg, Göteborg

Valputvecklingskurs, för Lars Fält / Kerstin Malm, Skara

Handledarkurs – utställningsträning del 1 och 2, för Gerad O´Shea Emmaboda, 2005 och 2006

Inlärningspedagogik med Norsk pedagog Line Saidner, Stockholm 2008

Fortbildning – utbildning av epilepsihund i Stockholm 2011.

bottom of page