Våra trogna följeslagare och våra familjemedlemmar som vi minns med kärlek och ljus.