? Still going strong – Anders Hallgren ? Varmt tack till er alla som gjorde torsdagens kväll med Anders möjlig och minnesvärd ?? Med värme och humor delade Anders med sig av sin klokhet – hur olika situationer i våra liv tillsammans kan ses utifrån människans respektive hundens synvinkel ->…
Read more »